گزارش ذخیره

واژگان و عبارات انگلیسی تجاری | مصاحبه با گابریل واینر


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:21 کارآفرینی
05:04 اضطراب
06:35 گیر
10:06 زمان سخنرانی
11:05 از طریق
12:32 بار سفر
13:07 بهره وری
13:40 کارآفرینی

فرستادن