گزارش ذخیره

انگلیسی دانشگاهی | انگلیسی را با How I Met Your Mother بیاموزید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/١٩ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:32 کوگار
05:41 نمونه
07:26 طعمه
10:20 چیزی که من می خوام
12:23 عملکرد

فرستادن