گزارش ذخیره

چرا سگ های ابی سد می‌سازند؟ - گلینیس هود - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٥ (٥ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن