گزارش ذخیره

9 کلمه ای که آمریکایی ها اشتباه تلفظ می کنند


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١٠ (٢ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
سال گذشته