گزارش ذخیره

6 کتاب تغییر دهنده زندگی برای زبان آموزان پیشرفته انگلیسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 7 عادت افراد بسیار موثر
04:57 قدرت عادت
07:59 ذهنی برای اعداد
10:11 شن
14:43 گوش دادن خود را با کتاب های صوتی بهبود بخشید!
15:19 جنگ هنر
17:57 چالش من برای شما!

فرستادن