گزارش ذخیره

جوی در حال یادگیری زبان انگلیسی (سریال فرندز)


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/٢٢ (٦ سال قبل)

فرستادن