گزارش ذخیره

تاریخ در مقابل توماس جفرسون - فرانک کولیانو - آموزش برای کودکان


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢١ (١٠ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن