گزارش ذخیره

اجتناب از 5 اشتباه صحبت کردن در زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:51 Lose یا loose
02:56 Yesterday night و last night
03:37 Remember
05:29 Tell و Say

فرستادن