گزارش ذخیره

10 مکالمه بسیار کوتاه (توضیحات) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٠ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:42 ده مکالمه بسیار کوتاه
04:07 نقش بازی (تمرین با مارک)

فرستادن