گزارش ذخیره

کلماتی که انگلیسی زبان ها اشتباه می گویند


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 Pronunciation
03:31 Regime
04:29 Status
05:06 Picture
05:44 Quasi
07:17 Sphere
07:59 Ask
08:54 Espresso
09:21 Athlete
12:46 نتیجه

فرستادن