گزارش ذخیره

درک گفتار سریع: تلفظ "to" در انگلیسی با نظریه بیگ بنگ


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/١٨ (٥ سال قبل)

فرستادن