گزارش ذخیره

10 گفتگوی بسیار کوتاه (احساسات) - سری شماره 22 | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٨ (٥ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:47 ده مکالمه بسیار کوتاه (احساسات)
03:48 نقش بازی (تمرین با مارک)

فرستادن