گزارش ذخیره

100 عبارات انگلیسی را با کشیدن از طریق تصاویر بیاموزید


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠١ (٩ ماه قبل)

فرستادن