گزارش ذخیره

همان زبان، لهجه های مختلف | SA 🇿🇦 US 🇺🇸 & AUS 🇦🇺 English


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٠٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:56 هی بانو!
01:31 با یاسمین آشنا شوید
01:56 با دنی آشنا شوید
02:40 واژگان رانندگی
07:55 محصولات غذایی و بهداشتی
16:24 لباس

فرستادن