گزارش ذخیره

آنچه واقعاً در جریان شورش زندان آتیکا اتفاق افتاد - اوریسانمی برتون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢١ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن