گزارش ذخیره

به زبان انگلیسی بخوانید و گوش دهید | شاهزاده خانم خندان | سطح 6 مبتدی | آکسفورد


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠١ (٩ ماه قبل)

00:00 داستان
04:25 سوالات مفهومی

فرستادن