گزارش ذخیره

ساخت بزرگترین (و بحث برانگیزترین) نیروگاه جهان - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٠ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن