گزارش ذخیره

(احتمالات): فعالیت ها و عبارات زمانی | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٣١ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:38 من ممکن است
07:49 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن