گزارش ذخیره

10 راه برای صحبت کردن با اعتماد به نفس انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/١٨ (٥ سال قبل)

00:00 تمرین داستان
01:23 آواز خواندن
03:30 تمرین
04:17 اشتراک مهارت
09:00 سوالات فنی

فرستادن