گزارش ذخیره

مهارت های زبان انگلیسی خود را با سریال فرندز بهبود بخشید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:31 تلفظ
03:14 نکات تلفظی
05:02 فکر کردن سریع
06:27 گفتار متصل
07:27 تقلید
09:14 سایه زدن

فرستادن