گزارش ذخیره

Clean Up - واژگان سرعت | سری شماره 19 | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٢ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:37 Clean Up Vocabulary (با مارک کولک)
01:54 به تنهایی

فرستادن