گزارش ذخیره

تمرین اصلی صحبت کردن برای زندگی روزمره - مکالمه روزانه برای صحبت شیوا


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٣ (١ سال قبل)

فرستادن