گزارش ذخیره

Turn Around, Take Up, Look Down - متداول ترین افعال عبارتی در انگلیسی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٩ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه. آیا می توانید افعال عبارتی را در متن درک کنید؟
01:29 (#40) turn around
05:11 (#41) take up
08:31 (#42) look down
10:55 مسابقه مروری
12:52 42 رایج ترین افعال عبارتی را مرور کنید

فرستادن