گزارش ذخیره

یک سال از زندگی یکی از عجیب ترین حیوانات زمین - گیلاد بینو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٠٥ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن