گزارش ذخیره

آیا تا به حال ستاره دنباله دار روی کسی فرود آمده است؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/١٥ (٤ سال قبل)

فرستادن