گزارش ذخیره

توصیف افراد و اشیا | تمرین اسپیکینگ زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 توصیف افراد و چیزها (صفت)
06:15 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن