گزارش ذخیره

S صدادار و S بی صدا | تفاوت در چیست؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١١ (١ سال قبل)

فرستادن