گزارش ذخیره

25 مورد از مخالف ها - تست زماندار (صفت) | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:31 تست زمان‌دار مخالف
08:08 جمله را تمام کن

فرستادن