گزارش ذخیره

چگونه صدای "NG" را در انگلیسی تلفظ کنیم


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/١١ (٤ سال قبل)

فرستادن