گزارش ذخیره

قاره ها در حال حرکت هستند. چه زمانی با هم برخورد خواهند کرد؟ - ژان باپتیست پی کوهل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١١ (٩ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن