گزارش ذخیره

«ماکیاولیستی» واقعاً به چه معناست - پازیت کالون و الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٠٥ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن