گزارش ذخیره

5 راه ساده برای درک زبان مادر در انگلیسی (سریع )


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٨ (٩ ماه قبل)

فرستادن