گزارش ذخیره

چگونه عبارات رایج انگلیسی را بیان کنیم! قسمت 2: مکالمه کوتاه


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/٢٧ (٤ سال قبل)

00:29 عبارات رایج
01:13 جوامع آنلاین
04:51 دوست دارم اینجا ببینمت!
08:24 منظورت چیه؟
10:58 کمک می خوای؟
12:25 از نظر شما اشکالی نداره؟

فرستادن