گزارش ذخیره

پارادوکس دوقلوی انیشتین توضیح داده شد - آمبر استوور


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٤ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:48 فاکتور لورنتس
01:17 پارادوکس دوقلو
02:49 نمودار

فرستادن