گزارش ذخیره

آیا می توانید بدن خود را منجمد کنید و به زندگی برگردید؟ - شانون n. نساجی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٦ (٩ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن