گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Cacophonous


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٩/١٠ (٩ سال قبل)

فرستادن