گزارش ذخیره

از گفتن «Very» خودداری کنید | از این گزینه‌ها استفاده کنید تا شبیه یک بومی به نظر برسید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 آیا گفتن "Very beautiful" اشکالی ندارد؟
02:34 Very beautiful
03:34 Very tired
03:39 Very sad
04:47 Very happy
06:38 Very surprised
07:10 Very small
07:31 Very big
09:14 Very bad
09:49 Very difficult
11:02 Very simple
11:49 Very smart
12:27 Very important
12:55 Very interesting
13:20 Very hungry
13:54 Very angry

فرستادن