گزارش ذخیره

دیگر نگویید "WHAT؟" | راه‌های هوشمندانه برای گفتن اینکه نمی‌فهمید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/١٥ (٣ سال قبل)

فرستادن