گزارش ذخیره

زبان انگلیسی بریتانیایی | 5 واژه انگلیسی بریتانیایی انگلیسی محاوره ای


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/٠٣ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:17 Tube
00:48 Local
01:17 Thrash
02:16 Skint
02:42 نتیجه

فرستادن