گزارش ذخیره

چگونه تلویزیون و فیلم را بدون زیرنویس بفهمیم


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:21 بدون زیرنویس تماشا کنید
04:26 انواع گوش دادن
06:27 نظریه کروشن
09:42 منطقه توسعه نزدیک

فرستادن