گزارش ذخیره

انگلیسی خود را در 7 روز بهبود بخشید - طرح اجرایی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 برنامه زمانی واقع بینانه
01:30 ایتالکی
03:46 ردیاب عادت
06:27 واژگان

فرستادن