گزارش ذخیره

چگونه استخوان ها خون می سازند - ملودی اسمیت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٠٧ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:31 مغز استخوان
02:08 سلولهای اهداء کننده

فرستادن