گزارش ذخیره

بهترین آهنگ های Coldplay برای یادگیری زبان انگلیسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٢٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:54 Upon
08:41 Yellow
11:49 Interview
16:41 Back to the Stars

فرستادن