گزارش ذخیره

زبان عامیانه انگلیسی آمریکایی با ویل اسمیت


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/١٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 صحنه
03:17 زبان عامیانه
13:39 نتیجه

فرستادن