گزارش ذخیره

بزرگترین اشتباهات در تاریخ نقشه برداری - کایلا گرگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٠ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن