گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ قسمت 2 ، نمره 9 نکته و پاسخ در مورد ساختمانی در شهر زادگاه


کانال رز آیلتس کانال رز آیلتس
٦٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١١ (١ سال قبل)

فرستادن