گزارش ذخیره

واژه هایی در توصیف بلایای طبیعی | کلمات برای آب و هوا


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٠ (١ سال قبل)

فرستادن