گزارش ذخیره

درک مکالمات سریع انگلیسی [درس لیسینینگ پیشرفته]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 کاربرگ رایگان
03:25 چالش گوش دادن
07:41 بررسی گوش دادن
12:04 چالش 30 روزه گوش دادن به زبان انگلیسی

فرستادن