گزارش ذخیره

Come On, Go Down, Show Up - رایج ترین افعال عبارتی (25-27)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 (#25) come on
03:33 (#26) go down
05:07 (#27) show up
06:36 آزمون 1
08:00 آزمون 2

فرستادن