گزارش ذخیره

تاریخ از نگاه یک مرغ - کریس a. با خجالت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/١٩ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:36 ریشه ها
01:49 تاریخ

فرستادن